• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği

AYEK-DER

YARIŞMA DUYURUSU

Şavşat Tepeköy

Geleneksel Köy Hayatı Yaşanmış  Hikâyeler Yarışması

Yarışma Şartnamesi

 

Yarışmanın Amacı;

Bu Yarışma Covid-19 nedeniyle “evde kal” çağrılarına uyan tüm Tepeköylülerin evde geçen zamanlarını değerlendirmek ve bu durumu fırsata çevirerek Köyümüzün hafızasını; unutulan, yazıya geçmemiş hikayelerini kayıt altına almak, bunları kitaplaştırmak; bu alandaki birikimleri gençlere ve  gelecek nesillere aktarmak amacıyla Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği (AYEK-DER) ile İstanbul - Artvin Şavşat Tepeköy Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Bursa Tepeköy Kültür  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneği ve Tepeköy Muhtarlığı iş birliği ile düzenlemiştir.

Yarışmanın Gerkeçesi:

Ecdadımızın, büyüklerimizin geleneksel köy yaşantısı sürecinde yaşanmış kıymetli hikâyeleri, hatıraları olduğu muhakkaktır. Geçmişte kısıtlı imkanlar içerisinde çeşitili zorluklarla yaşanan köy hayatında bazılarımızın bizzat yaşadığı bazılarımızın da yaşayan büyüklerden veya üçüncü şahıslardan dinlediği bir yayla yolculuğu hikayesi, bir çobanlık hikayesi, bir tarla-çayır hatırası, bir orman macerası, bir değirmencilik hikayesi mutlaka vardır.

Şimdilerde teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak yaşam tarzımızdaki değişiklikler nedeniyle artık yaşanmayan ancak hepimizin geçmişinde önemli yeri olan köyümüzdeki zor ve ilginç yaşanmışlıkların acı, tatlı hatıraların ve hatta köyde yaşamış bazı şahsiyetlerin unutulmadan kayıt altına alınması, genç ve gelecek kuşaklara aktarılması, bu alanda çok da fazla yazılı kaynağın olmadığı köyümüz arşivleri için faydalı olacaktır.

Biliyoruz ki köyümüzde yetişmiş ve köyümüzü civar köylerin cazibe merkezi haline getirmeyi başarmış olan kıymetli ilim adamları,  demirciler, terziler, marangozlar, çalgıcılar, pehlivanlar, çeşitli ustalar, önemli şahsiyetler vardır. Bunların içeresinde nüktedanlıklarıyla, yetenekleriyle öne çıkanlar kayda değer ilginç şahsiyetler vardır ve her birinin yazılı olmasa da birçok anısı, hikâyesi vardır. Yazıya geçmeyen bu güzide hayatlar ve hikâyeler unutulup gitmektedir.

Geçmişte geleneksel köy yaşamımızda henüz hayatta olan büyüklerimizin yaşadıkları olsun, onların ecdattan duydukları olsun, belki orta kuşağın ve hatta gençlerin büyüklerden duydukları olsun önemli olayların, anıların, yaşantıların, hikâyelerin unutulmadan yazıya geçirilmesi ve köyümüz kültür arşivine kazandırılması sanıyorum güzel bir çalışma olacaktır.

Herkesin evde olup belki okumak yazmak için, belki büyüklerinden dinlemek ve yazmak için daha fazla zaman bulabileceği tüm dünya halkını eve kapatan bu koronavirüs salgını günlerinde köyümüz geçmişiyle ilintili yazılacak yazıların bu yarışma ile toplanarak, ortaya çıkacak eserlerin bir kitap halinde  yayımlanması hedeflenmektedir.

Bu günlerde sokağa çıkma yasağına tabi oldukları için evde belki biraz sıkılan kıymetli büyüklerimiz ile 20 yaş altı gençlerimizi faydalı bir uğraşla birlikte çalışmaya yönlendirmekde bu  projenin hedeflerinden biridir. Büyüklerimizin anlatacakları kıymetli hikayeleri gençlerimiz yarışma şartnamesine uygun olarak bilgisayar ortamında yazabilir, hem böylece büyüklerimizi, onların hikayelerini  dinlemiş olabilirler.

Yarışma ile ilgili Önemli Tarihler:

Yarışmanın İlan Edilmesi, Başlangıç : 13 Nisan 2020

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi - Saati : 15 Mayıs 2020 - Saat 20.00

Ön Değerlendirme ve Eserlerin Seçici Kurula Gönderilmesi : 20 Mayıs 2020

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 20 Mayıs 2020 - 12 Haziran 2020

Sonuçların İlan Edilmesi : 15 Haziran 2020

Ödül Töreni Tarihi  - Yeri : 1 Ağustos 2020 - Tepeköy

Ödüller:

Toplam Para Ödülü : 2.250TL 

Birincilik Ödülü : 1.000 TL

İkincilik Ödülü : 750 TL

Üçüncülük Ödülü : 500 TL

Ayrıca yarışmeye gönderilen tüm eserler (seçici kurul tarafından uygun görülenler) web sitelerimizden (https://tepekoysavsat.com/ , http://www.ayekder.com/) yayımlanacak ve  kitap bastırılarak  tüm katılımcılara gönderilecektir.

Yarışmanın konusu:

Artvin - Şavşat Tepeköy Geleneksel Köy Hayatı Yaşanmış Hikayeler, Anılar, Efsaneler

Kimler Katılabilir:

Tüm Şavşat Tepeköylüler ile Tepeköylü olmadığı halde görev vb. nedenlerle birkaç yıl Tepeköyde yaşamış olanlar katılabilir. (Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz)

Nasıl Başvurulur:

Yarışma şartnamesine göre hazırlanacak olan yazılar belirtilen sürede (15 Mayıs 2020 - Saat 20.00 ye kadar) hikayem@ayekder.com adresine e-posta (mail) ile gönderilecek.

Yarışmaya Gönderilecek Yazılarla İlgili Kurallar:

 1. Yarışmaya gönderilecek eserler Şavşat Tepeköy temalı (Tepeköy’de geçmiş, Tepeköy’de yaşanmış Tepeköy kültürüyle özdeşleşmiş, herhangi bir unsuruyla köyümüzle ilgili) olmalıdır.

 2. Yarışmaya gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 3. Yarışmacılar birden fazla eserle katılabilirler.

 4. Yazılar bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, A4 boyutunda yazılmalıdır. (Word formatında)

 5. Yazıların uzunluğu en fazla beş sayfa olmalıdır.

 6. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin sonunda yazının altına yarışmacının adı soyadı iletişim bilgileri ve İKİ HARF 5 RAKAMDAN OLUŞAN BİR rumuz “Örnek MY72608” yazılacaktır. Sekreterya jüriye gönderirken sadece rumuz kalacak isim ve iletişim bilgileri silinecektir.

 7. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakkı AYEK-DER ne ait olacaktır. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikayeler, kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.Eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

 8. Yazılarla ilgili her türlü hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

   

  Değerlendirme Kriterleri:

  Üslup (Uygun başlık koyabilme ve etkili bir başlangıç yapabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma, akıcı bir dilin kullanılması, hikayede geçen olayların okuyucunun gözünde canlanabilme durumu, içeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi) (40 Puan)

  Metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (20 Puan)

  Konunun anlatılış tarzındaki beceri, kullanılan kelime dağarcığı, cümlelerin açık ve anlaşılırlığı, Türkçenin etkin kullanılabilmesi (20 Puan)

  Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (20 Puan)

   

  Sekreterya İletişim:

  AYEK-DER

  Mustafa YÜKSEL

  m_yuksel@hotmail.com

  hikayem@ayekder.com

  0505 5441076

  
419 kez okundu

Yorumlar

YARIŞMA     10/04/2020 22:27

Emeğinize sağlık hocam. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.
SÜLEYMAN YAZAR

Takvim
Saat
Hava Durumu
Site Haritası